ÎMPREUNĂ

apărăm copiii

României și

identitatea lor!

Azi, ei învață la

școală că Laura

poate fi Matei.

SPUNE NU

IDEOLOGIEI DE GEN!

Campanie națională de strângere de semnături împotriva ideologiei de gen prezentă în educația copiilor din România

Știați că:

  • În România este deja obligatorie prin lege introducerea ideologiei de gen în manualele școlare?
  • Prin lege, sexul și genul au definiții diferite, iar copiii noștri sunt deja învățați aceasta în școală?
  • Au apărut deja cărți în care copiii sunt învățați că doi tați pot reprezenta un cuplu de părinți?

CE ÎNVAȚĂ COPIII NOȘTRI?

 

Egalitate de gen, roluri de gen, combaterea rolurilor stereotipe de gen.

Aceasta pentru că, în legislația nou introdusă in România, omul este frânt în două în sensul că sexul și genul lui nu ar fi unul și același.

„prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbaţii”

„prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activităţile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbaţi” (Legea 202/2002 rep)

Așadar, copiii noștri învață că sexul și genul sunt două aspecte diferite ale identității lor.

ULTIMELE DISPOZIȚII LEGALE ÎN MATERIA EDUCAȚIEI PREVĂD:

• Includerea în programa școlară a unor noţiuni privind egalitatea de gen.
• Integrarea perspectivei de gen în manualele școlare
• Combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor.
• Organizarea unei campanii de sensibilizare și promovare a rolului și importanța dezvoltării abilităților non–cognitive la adolescenți cu accent pe eliminarea stereotipurilor.

Iată definiția legală a stereotipurilor de gen ce vor fi combătute în manualele școlare: sistemele organizate de credințe și opinii consensuale, percepții și prejudecăți în legătură cu atribuțiile și caracteristicile, precum și rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile și bărbații.

Aceasta înseamnă că elevii nu vor mai învăța ceea ce credem noi că intră în atribuțiile femeii și ale bărbatului. Aceste atribuții devin simple „stereotipii de gen” care încalcă „egalitatea de gen” potrivit cu care orice gen poate îndeplini în mod egal rolurile celuilalt gen sau, mai simplu spus, orice persoană, indiferent de sexul pe care îl are, poate fi, în mod egal, orice gen dorește.

Ministerul Educației Naționale a propus deja disciplina „Dimensiunea de gen de-a
lungul istoriei”. Iată definiția „dimensiunii de gen” cuprinsă într-un material de la UNICEF
accesibil aici: http://www.unicef.ro/wpcontent/uploads/perspective-asupra-dimensiunii-degen-ineducatie.pdf unde se precizează:

„Ca urmare, studiul de faţă nu a fost pentru autorii săi doar un simplu demers de investigaţie știinţifică, ci a reprezentat un exerciţiu real de conștientizare a propriilor stereotipii de gen, de reconsiderare a propriilor perspective asupra masculinităţii și feminităţii şi, implicit, o șansă de cunoaştere mai bună a resorturilor subtile care construiesc permanent identitatea de gen a fiecăruia dintre noi. Identitatea de gen este rezultatul unui proces complex de socializare a persoanei și se construiește progresiv, cu elemente specifice pe parcursul fiecărei etape de viaţă; Familia și alţi factori educaţionali sau de informare induc deseori prejudecăţi, stereotipii, inegalităţi și discriminări de gen, iar acestea pot fi contracarate prin efortul organizat și susţinut al școlii.”

Așadar, scopul combaterii stereotipurilor de gen este contracararea educației primite în
biserică și în familie.

Cu alte cuvinte, potrivit acestor dispoziții legale, copiii noștri vor învăța că este stereotypic feminin – și de aceea trebuie „combătut” – să naști copii, să îi crești, să îi educi și că este stereotipic masculin – și de aceea trebuie „combătut” – să încerci să asiguri mijloacele de trai ale familiei tale și să încerci, ca bărbat, să o ocrotești.

Așa se explică de ce au apărut deja, în acest sens, cărți pentru copii și texte în manuale școlare. Ele produc, însă, o vătămare profundă în ființa unui copil aflat în formare. Părinții au obligația legală de a asigura dezvoltarea armonioasă a copiilor lor, iar combaterea stereotipurilor de gen anihiliează diferența dintre rolurile femeii și ale bărbatului, roluri diferite tocmai pentru că se fundamentează pe diferențele biologice dintre ei. Această anihilare, chiar și în forma ei de relativizare a termenilor și a diferențelor, afectează direct tocmai dezvoltarea armonioasă fizică, mentală, morală, spirituală și socială a copilului (art. 488 C.civ).

Egalitatea de gen înseamnă anihilarea, dizolvarea acestei diferențe de gen dintre femeie și bărbat. Exact aceasta înseamnă combaterea stereotipiilor de gen – în mod obligatoriu, acum, introdusă în manualele școlare. În România au fost organizate deja tabere pentru învățarea egalității de gen de către adolescenți, pentru „reeducare în spirit gay” https://evz.ro/moldova-adolescente-reeducate.html.
Plenul Parlamentului European a adoptat în 13.02.2019 o Rezoluție în care precizează în mod expres că nerespectarea egalității de gen „afectează direct persoanele LGBTI” (LGBTI=lesbian, gay, bisexual, transgender sau transgen, intersexual).

Aceste noțiuni sunt, așadar, incluse în programa școlară.

Consecințele predării la clasă a ideologiei de gen: „Performanțele copiilor scad, ei devin rezistenți la învățătură, e scandal permanent în clasă și în curtea școlii, violență între elevi, violență contra profesorilor, violența sexuală între minori” (G. Kuby)

A apăra firescul de a fi al femeii și al bărbatului nu poate fi incriminat sub nici o denumire, ci reprezintă esența de a fi a omului și nu un simplu construct social.
Să nu uităm ce spunea Papa Ioan Paul al II-lea despre programul politic pentru anularea identității de gen a bărbatului și a femeii, pe care îl definea ca fiind noua „ideologie a răului”, iar Gabrielle Kuby explica presiunea acestei ideologii asupra educației copiilor prin aceea că „pentru a crea noul om gender trebuie acaparat tineretul – cât mai devreme posibil”.
Demnitatea oricărei persoane este corolarul tuturor drepturilor omului, indiferent de sexul și orientarea ei sexuală, dar aceasta nu înseamnă că viitorul țării, copiii României, trebuie educați conform ideologiei de gen, ci că ei trebuie educați potrivit interesului superior al copilului, fără relativizarea ființei lor într-o perioadă de creștere și dezvoltare.

Cum a motivat Curtea Constituțională a Bulgariei respingerea ideologiei de gen (Convenția de la Istanbul): „definirea genului ca fiind un construct social, granițele de gen dintre bărbați și femei sunt relativizate și, dacă societatea își pierde abilitatea de a distinge între femeie și bărbat, lupta împotriva violenței exercitate asupra femeii devine ceva formal, un angajament neîmplinit.” Iar Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei s-a împotrivit ideologiei de gen introdusă prin această Convenție, cu motivarea că ea „neagă faptul că omul există ca bărbat sau femeie”, „duce în mod inevitabil la distrugerea psiho-fizică a omului”, „introduce concepte contrare credinței noastre ortodoxe” iar despre introducerea în educatia școlară a combaterii rolurilor stereotipe de gen, că este îndreptată împotriva familiei.

Reamintim că au fost foarte bine învățați elevii vrânceni ce înseamnă egalitate de gen, roluri de gen și identitate de gen, în data de 24 februarie 2018 când li s-a spus:

Cred că este extraordinar de recompensator să facem exercițiul să gândim dincolo de binaritatea masculin-feminin, pentru că fiecare avem în noi, fie că e 0,1%, fie că e 70-80%, din genul pe care îl/se consideră celălalt; și la fel de bine, și la fel de valabil, sunt acele identități care se numesc non-binare, care nu aparțin nici genului masculin, nici genului feminin, s-ar putea să aparțină amândurura în proporții diferite și variabile sau niciunele… Identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina în orice fel posibil. Eu acum mă identific ca un bărbat trans. Hetero, sacro (?), romantic și pan-sexual nu mă întreba ce înseamnă, vreau să vă faceți voi exercițiile!”, iar în continuare, persoana transgender de sex feminin le spune copiilor: „Am avut relații de lungă durată cu femei pe care le-am considerat heterosexuale, pentru că eu – și asta vreau să fac mențiunea pentru că persoanele trans s-au săturat să fie reduse la corpul lor, la organele lor genitale; nu vrem să fim reduși la asta. Genul e aici (arată spre propriul cap). Dar există persoane trans care sunt heterosexuale, care pot fi homosexuale și care sunt homosexuale, sau orice altă identitate sexuală, orientare sexuală. Se pot îmbina în foarte multe feluri.
https://vranceamedia.ro/ce-au-mai-invatat-copiii-din-vrancea-in-cadrul-conferintei-despre-roluri-si-egalitate-de-gen

În proiectul numit „Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2018-2022″, o Hotărâre de Guvern, sub Obiectivul Strategic nr. 1, sunt prevăzute obligații noi pentru profesori: „La prima ședință anuală cu părinții sau tutorii elevilor vor fi explicate regulile referitoare la egalitate și nediscriminare aplicate în școală ca parte a regulamentului intern, se va discuta inclusiv importanța educației inclusive; tematica egalității și nediscriminării va fi rediscutată cu părinții ori de câte ori apar suspiciuni de intoleranță în clasă.”

În proiectul numit „Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2018-2022″, o Hotărâre de Guvern, sub Obiectivul Strategic nr. 4, se legiferează: „Stabilirea de sancțiuni pentru cadrele didactice care încalcă prevederile egalității și nediscriminării și a unui proces intern prin care elevii, părinții sau alte cadre didactice pot depune plângeri anonime sau oficiale privind atitudini discriminatorii ale cadrelor didactice.”

CUM NE PUTEM APĂRA COPIII?

 

Este important să cunoaștem definițiile noi de mai sus pentru a ne apăra copiii. Avem această posibilitate în baza dreptului prevăzut de art. 29 alin 6 din Constituția României pe care îl au părinții de a asigura potrivit propriilor convingeri educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Acest drept este prevăzut și în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, unde se statuează clar dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice.

Implicarea face diferența. Copiii bulgari, maghiari, polonezi, letoni, lituanieni, slovaci etc. nu sunt supuși agresiunii ideologiei de gen în educație pentru că părinții lor s-au implicat și au arătat clar că se opun. Vă rugăm să transmiteți Tabelele de semnături strânse de dvs pe adresa: Asociația Platforma Civică Împreună, OP 9, CP 13, Sector 2 București.

Platforma civică pentru drepturi și libertăți ÎMPREUNĂ este cea mai mare și profundă formă de unitate a societății civile din România, compusă din 496 de ONG-uri și peste 35.000 de membri susținători, reuniți pentru prima data într-un număr atât de copleșitor în istoria recentă a României. Platforma ÎMPREUNĂ a realizat, până în prezent, demersuri internaționale împreună cu peste 250 de ONG-uri din 8 țări.